Illuminatie openbare ruimte:

  • Paleisbrug Den Bosch
  • Stadsplein ´s-Heerenberg
  • Stadsplein  Nieuwkoop
  • Politie Rotterdam Rijnmond
  • Eclipse building (voorheen Eneco gebouw) Rotterdam
  • Poldertoren Emmeloord (winnaar prijsvraag)
  • Nachtdiervriendelijk lichtconcept woonwijk Zuidhoek Meijepark Nieuwkoop Natura 2000 (realisatie fase)
  • Lumineus Amersfoort 2007 en 2009
  • Kunstwerk Desiree Tonnaer

Het illumineren van gebouwen heeft altijd als doel een dieperliggende betekenis abstract te verbeelden door kleur- en luminantiecontrasten subtiel te gebruiken. Robert Jan Vos heeft een aantal indrukwekkende projecten gerealiseerd. Zowel tijdelijke als permanente installaties. Hierbij is tijdens het ontwerp naast de kunstvorm ook altijd afgewogen wat de toepassingen betekenen voor het onderhoud, beheer en energiegebruik. Tevens wordt in het ontwerp de mate van lichthinder tot een minimum beperkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Terug

licht@robertjanvos.nl
T: 035 2000 110
M: 06 440 91 669