Aan de Amsterdamse Zuidas is Tripolis Park gerealiseerd door projectontwikkelaar Flow Real Estate die de opdracht gaf een lichtontwerp te realiseren voor het Atrium en de verkeerszones in het centraal toegankelijke gebied. Het lichtontwerp is in nauw overleg tot stand gekomen met architechtenbureau MVRDV De uitvoering wordt komende maanden gerealiseerd. De gevels van de gebouwen van de hand van wijlen architect Aldo van Eijk zijn gerevitaliseerd en worden op een bijzondere wijze belicht en zullen zichtbaar worden door het grote venster gezien vanaf de ring A10.

In opdracht van ProRail gaat aannemer Strukton Civiel Spoorzone Groningen verbouwen tot een toekomst bestendig OV-knooppunt. In opdracht van Strukton en in nauwe samenwerking met Koen van Velsen Architecten en Royal Haskoning DHV is het lichtontwerp voor dit omvangrijke project uitgewerkt. De realisatie van de verlichting is volgens planning medio 2024.

Vanuit de nautische centrale Neeltje Jans worden naast de Oosterscheldekering vijf sluizen bediend. De nautische centrale wordt 24/7 bemand die vraagt om specifieke verlichting. Het definitief ontwerp is uitgewerkt. Een proefopstelling wordt beoordeeld waarna het uitvoeringsontwerp volgt. De oplevering zal medio 2024 plaatsvinden.

Verkeerscentrale Noord-West van Rijkswaterstaat in Velsen gaat het interieur revitaliseren inclusief de verlichting. De werkwijze en beschikbare technieken zijn aanmerkelijk anders en daardoor ook de wensen voor de verlichting. Inmiddels is het lichtontwerp afgerond en vind de realisatie plaats: oplevering eind 2023.

In opdracht van NS en of ProRail wordt voor diverse monumentale kathedrale stations het lichtontwerp voor delen geoptimaliseerd. Dit zowel voor de recente als historische stations, te weten: Amsterdam (spoorkappen), Utrecht (OVT hal, bus en tramhaltes), Rotterdam (passage), Den Haag Holland Spoor (Laakhavenzijde en entreehal) Den Haag Centraal (perrons) en Maastricht (stationshal). Amersfoort (perrons). Dit in nauwe samenwerking met eigenaren, architecten en beheerders.

De verlichting in het Ziekenhuis Gelderse Vallei wordt gerevitaliseerd waarbij alle bestaande ruimten worden voorzien van nieuwe verlichting. Voor de nieuwe ruimten en verbouwingen wordt bijgestaan met een lichtontwerp.

Vorig project Volgend project