In opdracht van de Politie wordt een nieuwe 112-meldkamer gerealiseerd in Apeldoorn waarbij alle hulpdiensten worden gecentraliseerd. Architectenbureau Cepezed en installatieadviseur Nelissen leiden het ontwerpteam waar mee wordt samengewerkt. Het lichtontwerp is innovatief waarbij de verlichting volledig geïntegreerd wordt in de architectuur. Dit zowel voor de binnenverlichting als het terrein en de illuminatie van de buitengevels.

Verkeerscentrale Noord-West van Rijkswaterstaat in Velsen gaat het interieur revitaliseren inclusief de verlichting waarvoor ook hier weer een ontwerp op maat wordt gemaakt.

ASML bouwt een nieuw auditorium waarvandaan met state of the art audio visuele middelen waarvoor architecten en|en het interieurontwerp heeft gemaakt. Het lichtontwerp wordt zodanig gemaakt dat zowel de sfeer als de video beelden optimaal worden ondersteund.

In opdracht van NS en of ProRail wordt voor diverse monumentale kathedrale stations het lichtontwerp voor delen geoptimaliseerd. Dit zowel voor de recente als historische stations, te weten: Amsterdam (spoorkappen), Utrecht (OVT hal, bus en tramhaltes), Rotterdam (passage), Den Haag Holland Spoor (Laakhavenzijde en entreehal) Den Haag Centraal (perrons) en Maastricht (stationshal). Amersfoort (perrons). Dit in nauwe samenwerking met eigenaren, architecten en beheerders.

Strukton gaat de Spoorzone Groningen verbouwen tot een toekomst bestendig OV-knooppunt. In opdracht van Strukton en in nauwe samenwerking met Koen van Velsen Architecten en Royal Haskoning DHV wordt het lichtontwerp voor dit omvangrijke project uitgewerkt. Van concept tot en met de oplevering.

Bureau Kragten heeft voor Didam een nieuw inrichtingsontwerp gemaakt. In opdracht van de gemeente Montferland wordt hiervoor een lichtontwerp gemaakt. Een bijzondere combinatie van illuminatie en functionele openbare verlichting.

De verlichting op De Dam in Amsterdam wordt herzien. Doel is de verlichting integraal te realiseren dit voor de functionele verlichting als ook de illuminatie van de gebouwen, waarbij een aantal monumenten, Het Paleis en het Nationaal Monument, goed op elkaar zijn afgestemd. Zodanig dat de historische context zichtbaar blijft. Hiervoor wordt een visie ontwikkeld welke verder wordt besproken en uitgewerkt.

Vorig project