Voor ProRail en NS is Robert Jan Vos al meer dan een decennium betrokken als lichtontwerper en -adviseur in de breedste zin van het woord. Er is steeds meer aandacht voor verbetering van de sfeer en versterking van de architectuur door middel van verlichting en daarbij de verbetering van de energie-efficiëntie en doelmatig beheer. Dit ook om de eigen duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Robert Jan Vos ontwikkelt lichtconcepten en is nauw betrokken bij de uitwerking en toetsing. Voor de nieuwe lichtvisie van
NS en ProRail: “Ademend Licht” is een praktisch document ontwikkeld voor realisatie.

Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling voor het realiseren van het project Toegankelijkheid (TSI/PRM), waar verlichting een belangrijk onderdeel van uit maakt. Dit betekent dat alle stationsverlichting in 4 jaar tijd geoptimaliseerd wordt, wat in 2022 zal worden afgerond.

Daarnaast is hij penvoerder van de vigerende richtlijn voor verlichting van de transfer: ProRail RLN00012, versie 9. De functionele verlichtingseisen zijn via de EU geharmoniseerd in de richtlijn voor verlichting van werkplekken buiten (NEN12464-2), welke is voorzien van een geactualiseerde tabel voor de spoorse omgeving. Deze is vervolgens verwerkt in de nieuwe richtlijn van ProRail.

Voor de nieuwbouw van stationshal Delft is in opdracht van lichtontwerper Kees van de Lagemaat nauw samengewerkt voor architectenbureau Mecanoo. Het uitvoeringsontwerp en de technische installaties werd gerealiseerd door Deerns.

Den Haag Centraal station is ook een van de ontwerpen en zo ook vele revitalisaties door het gehele land.

Op dit moment wordt ontworpen aan de optimalisatie voor de passage en stationshal van Rotterdam Centraal, de overdekt perronkappen van Amsterdam Centraal en een concept voor ademend licht in de hal van Utrecht Centraal. Dit in afstemming met de stakeholders en de architecten.

In de defintieve ontwerpfase bevindt zich nu een grote uitbreiding van Hoofdstation Groningen in opdracht van Strukton op aanwijzing van en in nauwe samenwerking met Koen van Velsen architecten. Het ontwerp van de technische installaties wordt gerealiseerd door installatie adviesbureau RHDHV.

Vorig project Volgend project