Voor deze opdrachtgevers is Robert Jan Vos al meer dan 15 jaar intensief betrokken als lichtontwerper en -adviseur in de breedste zin van het woord. Er is steeds meer aandacht voor verbetering van de sfeer en versterking van de architectuur door middel van verlichting en daarbij de verbetering van de energie-efficiëntie en doelmatig beheer. Dit om de eigen duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Robert Jan Vos ontwikkelt lichtconcepten en is nauw betrokken bij de uitwerking en toetsing. Daarnaast is hij nauw betrokken geweest bij de nieuwe lichtvisie van Bureau Spoorbouwmeerster onder redactie van Jos van den Hende voor ProRail en NS: “Handboek Stationsverlichting”, een visiedocument voor ontwerpers architecten en ontwikkelaars.

Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling voor het realiseren van het project Programma Verlichting in het kader van verbeteren van de toegankelijkheid (TSI/PRM) op stations, waar verlichting een belangrijk onderdeel van uit maakt. Het project houdt in dat alle stationsverlichting binnen zes jaar tijd geoptimaliseerd wordt, wat in 2024 zal worden afgerond.

Daarnaast was hij penvoerder van de vigerende richtlijn voor verlichting van de transfer: ProRail RLN00012, versie 9. De functionele verlichtingseisen zijn via de EU geharmoniseerd in de richtlijn voor verlichting van werkplekken buiten (NEN12464-2), welke is voorzien van een geactualiseerde tabel voor de spoorse omgeving. Deze is vervolgens verwerkt in de nieuwe richtlijn van ProRail.

Voor de nieuwbouw van stationshal Delft is in opdracht van lichtontwerper Kees van de Lagemaat nauw samengewerkt voor architectenbureau Mecanoo.

Den Haag Centraal station is ook een van de ontwerpen en zo ook vele revitalisaties van stations door het gehele land.

Op dit moment wordt ontworpen aan de optimalisatie voor de passage en zuidhal van Rotterdam Centraal, de overdekt perronkappen van Amsterdam Centraal en een concept voor ademend licht in de hal van Utrecht Centraal en stationshal Maastricht. Dit in nauwe afstemming met de stakeholders en de architecten.

In de defintieve ontwerpfase bevindt zich nu een grote uitbreiding van Hoofdstation Groningen in opdracht van Strukton op aanwijzing van en in nauwe samenwerking met Koen van Velsen architecten. Het ontwerp van de technische installaties wordt gerealiseerd door installatie adviesbureau RHDHV.

Vorig project Volgend project