Het ontwerpen van verlichting is alleen goed te beheersen als dit hand in hand gaat met een continue toetsing in de praktijk.

Het belichten van tentoonstellingen is een specifiek onderdeel die Robert Jan Vos beheerst. Door jaren ervaring en met als basis zijn opleiding in de televisiewereld, heeft hij geleerd met licht de essentie van een boodschap visueel te versterken.

Het museum wil de bezoeker een verhaal vertellen en geboeid houden. Dit binnen een juiste context en een vanzelfsprekende visuele geleiding. Licht speelt hierbij een cruciale rol. Daarnaast is technische kennis nodig voor het toepassen van de juiste optica, lichtbronnen en de lichtbelasting waaraan de museale stukken mogen worden blootgesteld. Dit in overeenstemming met de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De afgelopen 15 jaar zijn talloze tentoonstellingen belicht. Zowel in het prentenkabinet als in de verschillende wisseltentoonstellingsruimten van het Joods Cultureel Kwartier.

Fotografie: JCK, Peter Lange.

Vorig project Volgend project